Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Hướng dẫn sử dụng MiFone Đăng nhập MiFone Thực hiện cuộc gọi Nhận cuộc gọi Xem log cuộc gọi Logout Nếu quý khách chưa có tài khoản xin liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của MITEK để được hướng dẫn trực tiếp

Sử dụng giao diện CTI Phonebridge MiPBX trên nền tảng Zoho CRM khi thực hiện cuộc gọi với khách hàng, giúp hiển thị đầy đủ thông tin để Agent dễ dàng và tiện lợi trong việc chăm sóc khách hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng. Dưới đây là các tính […]

Hướng dẫn sử dụng MiFone Đăng nhập MiFone Thực hiện cuộc gọi Nhận cuộc gọi Xem log cuộc gọi Logout Nếu quý khách chưa có tài khoản xin liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của MITEK để được hướng dẫn trực tiếp

Sử dụng giao diện CTI Phonebridge MiPBX trên nền tảng Zoho CRM khi thực hiện cuộc gọi với khách hàng, giúp hiển thị đầy đủ thông tin để Agent dễ dàng và tiện lợi trong việc chăm sóc khách hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng. Dưới đây là các tính […]