Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Video Contact Center và những lợi ích nâng tầm trải nghiệm khách hàng 2024

Trải nghiệm khách hàng (CX) luôn là trọng tâm của mọi doanh nghiệp và trong thập kỷ qua. Chúng ta đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ từ các phương thức giao tiếp truyền thống sang các giải pháp số hóa tiên tiến thông qua sự xuất hiện của Video Contact Center, nơi giao […]

GenAI: Chìa khóa đổi mới trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, việc tạo ra những trải nghiệm khách hàng (CX) đột phá là mục tiêu hàng đầu của mọi công ty. Với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), các doanh nghiệp đang nỗ lực không ngừng để khám phá cách thức áp […]

Video Contact Center và những lợi ích nâng tầm trải nghiệm khách hàng 2024

Trải nghiệm khách hàng (CX) luôn là trọng tâm của mọi doanh nghiệp và trong thập kỷ qua. Chúng ta đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ từ các phương thức giao tiếp truyền thống sang các giải pháp số hóa tiên tiến thông qua sự xuất hiện của Video Contact Center, nơi giao […]

GenAI: Chìa khóa đổi mới trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, việc tạo ra những trải nghiệm khách hàng (CX) đột phá là mục tiêu hàng đầu của mọi công ty. Với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), các doanh nghiệp đang nỗ lực không ngừng để khám phá cách thức áp […]