Posts

Một số thuật ngữ thường dùng trong hệ thống CRM (phần 1)

Mục đích của CRM CRM (Customer Relationship Management)…

Khách hàng mong muốn gì từ Contact Center?

Hiểu được điều khách hàng (KH) kỳ vọng ở dịch…

5 LÝ DO DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC COI LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT

Để quá mức cung cấp dịch vụ cho một khách hàng…